In Nederland zijn er diverse stichtingen actief. Deze doen hun werk ten bate van een goed doel. Een stichting mag, in tegenstelling tot wat veel mensen denken, best winst maken. Alleen mag het doel van de stichting niet zijn puur winst maken. Daarbij moet de winst ook ten alle tijden voor het verwezenlijken van het specifieke doel van de stichting gebruikt worden. In deze blog nemen we meer aspecten van een stichting oprichten met je door. 

Voordelen stichting

Er zijn tal van voordelen verbonden met een stichting. We nemen ze hieronder even met je door: 

  • Gaat om een stichting is een rechtsvorm waar bestuurders niet hoofdelijk aansprakelijk zijn voor schulden. Wanneer de stichting deze zou hebben. 
  • Onder de vlag van een stichting kunnen veel activiteiten ontplooit worden. 
  • Een stichting mag onder bepaalde voorwaarden collecteren
  • Met een stichting heb je te maken met een eenvoudige, overzichtelijke organisatiestructuur. Zo hebben stichtingen vaak een bestuur, penningmeester, beheerder van het pand en men werkt vaak met vrijwilligers. 
  • In tegenstelling tot wat veel mensen denken, kunnen er wel degelijk betaalde krachten bij een stichting werkzaam zijn. 

Stuk voor stuk behoorlijk overtuigende punten.

Een goed doel oprichten

Het is betrekkelijk eenvoudig om een goed doel op te richten. Dit hoeft trouwens in eerste instantie helemaal niet met een bepaalde rechtspersoon te gebeuren. Wanneer een goed doel groter wordt, dan gaan wordt er vaak een stichting voor het doel opgericht. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat iemand via een website een doneeractie start. Mensen kunnen geld geven voor een goed doel dat omschreven staat op de website. Wanneer veel mensen voortdurend hun bijdragen blijven storten, dan kan het wenselijk zijn een stichting op te richten, omdat het dan een structurele geldstroom voor een specifiek doel is.